Egypt - Luxor - Karnak - The broken Oblisk of Hathsepsut

All images © 2008