Egypt - Luxor - Karnak - Oblisk

All images © 2008